Gala Unica

Regulament oficial “Gala Unica”

Perioada campaniei: 01 noiembrie – 18 noiembrie 2017

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Campania “GALA UNICA” este organizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd-ul Dimitrie Pompeiu nr. 9- 9 A, Iride Buisiness Park, Corp B2B, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO 9060359, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 5216/2007 (denumita în continuare “Organizator” sau “RINGIER ROMANIA”).

Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.unica.ro/galaunica. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMANIA, Bd-ul Dimitrie Pompeiu nr. 9- 9 A, Iride Buisiness Park, Corp B2B, sector 2, Bucuresti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.unica.ro si/sau pe pagina de Facebook a publicatiei Unica.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania “GALA UNICA” este organizata in conformitate prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea desfasurarii corecte a campaniei.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
Campania “GALA UNICA” este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Campania “GALA UNICA”  se desfasoara pe site ul www.unica.ro/galaunica/ in perioada 01 noiembrie – 18 noiembrie 2017.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania “GALA UNICA”   este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 18 ani, impliniti pana la data începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMANIA si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.
Regulamentul este disponibil pe site-ul www.unica.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA,  Bd-ul Dimitrie Pompeiu nr. 9- 9 A, Iride Buisiness Park, Corp B2B, sector 2. Ringier Romania nu isi asuma raspunderea pentru posibile fraude ale sistemului de vot.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 

In perioada 01 noiembrie- 18 noiembrie 2017 cititorii Unica isi pot vota favoritii pe platforma www.unica.ro/galaunica.

Votarea se va desfasura in felul urmator:

  • cititorii pot acorda voturi la toate categoriile sau doar la categoriile preferate, fara obligativitatea de a vota preferatii din fiecare dintre cele 8 categorii.
  • Se poate vota o data pe zi, pe baza IP-ului (se poate vota preferata/preferatul dintr-o categorie si apoi, in aceeasi zi, sa se acorde un vot la alta categorie, dar nu se poate vota aceeasi categorie de doua ori /zi)
  • Ca un vot sa devina valid, cititorii trebuie sa acceseze categoria dorita si sa dea click pe butonul de “Voteaza” de sub imaginea nominalizatului/nominalizatei favorit/a.
  • Un vot acordat nu poate fi eliminat si nici nu se pot vota doua nominalizari din aceeasi categorie, in acelasi timp.
  • La finalul campaniei, in cadrul evenimentului care va avea loc in data de 22 noiembrie, se vor anunta castigatorii de la fiecare categorie, urmand sa fie publicati pe platforma, pe site-ul Unica si pagina de facebook.
  • Castiga nominalizatii care aduna cel mai mare numar de voturi din partea publicului.

 

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2011 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Toate datele personale ale votantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator pot fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd-ul Dimitrie Pompeiu nr. 9- 9 A, Iride Buisiness Park, Corp B2B, sector 2,

 

SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 

SECTIUNEA 8. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: RINGIER ROMANIA SRL, cu sediul in Bd-ul Dimitrie Pompeiu nr. 9- 9 A, Iride Buisiness Park, Corp B2B, sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie..